Hoppa till innehållet
Foto: Anna Öhrwall Rönnbäck
Arctic PhD Workshop med deltagare från de nordiska länderna. Tiina Poulakka, doktorand Lapeenranta University of Technology, presenterar sin forskning och får feedback från Simon Okwir, doktorand KTH. Övriga deltagare: Izabelle Bäckström, doktorand Lunds universitet, Matthew Stogsdill, doktorand KTH, Paul Lillrank, professor Aalto University och Christine Ipsen, docent DTU. Foto: Anna Öhrwall Rönnbäck, professor LTU som också som ledde doktorandseminariet och var ordförande för konferensen. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stort intresse för industriell ekonomi-konferens

Publicerad: 2 december 2016

När ScAIEM-konferensen anordnades för första gången på Luleå tekniska universitet, och för fjärde gången i Norden, slogs nytt deltagarrekord.
– Vi är jättestolta och glada över att vi har fått ta emot så många deltagare. Vi väntade oss drygt 100, men det blev 180, säger en glad Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation och ansvarig för konferensen.

ScAIEM står för Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management. Det är en organisation som jobbar för att utveckla ämnet industriell ekonomi inom forskning och utbildning i Norden, och det är också syftet med konferensen.

– Konferensen samlar forskare, lärare, doktorander, studenter och förlägguuare som är aktiva inom ämnet industriell ekonomi på något sätt. Deltagarna kommer från hela Norden. Men det här är ingen ”vanlig” forskningskonferens där vetenskapliga artiklar presenteras. Den handlar istället om att träffas, att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Industriell ekonomi är en populär utbildning som är högt rankad och vi vill vi ge studenterna en så bra utbildning som möjligt. Det här är ett sätt, säger Anna Öhrwall Rönnbäck och fortsätter:

– Dessutom har forskningen inom industriell ekonomi många undergrupper. Personer som är verksamma inom till exempel logistik, åker till ämnesspecifika konferenser, men här får alla samlas under samma paraply. Det finns ett stort behov av att träffas på det här sättet.

Rymden en framtidsbransch

Konferensen, som pågick under sex dagar, kunde visa upp ett gediget program.  Startskottet gick i rymdhuvudstaden Kiruna där fokus låg på en innovationsworkshop om rymdindustrin, ett tema som sedan följde med under de kommande dagarna.

– Vår huvudkonferens i Luleå fokuserade på mindre företag och regional utveckling, kopplat till industriell ekonomi och rymdindustrin. Det är en framtidsbransch där det finns många möjligheter till entreprenörskap.

– Bland huvudtalarna fanns bland annat Thomas Kuhn som är biträdande professor i atmosfärvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Han pratade om våra speciella atmosfärsfenomen kopplat till samisk kultur och Ella Karlsson Sjöberg från Swedish Spae Corporation, berättade om framtidsplanerna för Esrange.

Några av de andra huvudtalarna var Luleå kommuns kommunalråd Niklas Nordström, Gunnar Eikeland, vd för Sparbanken Nord och Niklas Jonsson, vd för Almi Nord.

I och med detta har konferensen vandrat runt bland de lärosäten som historiskt sett varit de största inom industriell ekonomi i Sverige, även kallade Big Five: Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Chalmers och KTH. Nästa år reser konferensen till NTNU, Trondheim Norge. Anna Öhrwall Rönnbäck hoppas på lika bra uppslutning även 2017.

– Vi hoppas att detta var proppen ur för den relativt unga organisationen ScAIEM.

Taggar