Hoppa till innehållet

Hjärnans undermedvetna bakom ny teknik

Publicerad: 5 april 2017

I ett nytt, mobilt laboratorium på Luleå tekniska universitet kan forskare, i realtid, få en bild av hjärnans undermedvetna reaktioner på nya tekniska lösningar. Flera mätmetoder kan användas samtidigt och resultaten samanalyseras. Syftet är bland annat att minska felaktiga eller farliga beteenden när vi människor använder ny teknik – som självkörande bilar.

– När vi utvecklar självkörande bilar kommer vi nu snabbare att kunna komma fram till system som är bättre anpassade efter människans beteende och därmed förebygga trafikolyckor, säger Camilla Grane, forskare i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. 

Analyserar människors beteende

I det nya DEPICT-labbet vid Luleå tekniska universitet kan forskarna visualisera och analysera mänskligt beteende, direkt i den industriella miljön eller i olika typer av fordon. Några forskningsfrågor som kommer att kunna besvaras är hur beslutsfattande fungerar i riskfyllda miljöer, eller hur bilförare påverkas av trötthet. Mätutrustningen i det mobila labbet fångar upp signaler från kroppen som vi inte är medvetna om eller kan styra. Det blir möjligt att utföra experiment där olika typer av biometriska data kan synkroniseras. I de flesta fall där människors upplevelser behöver studeras kan en undersökning som kombinerar den senaste tekniken skräddarsys. 

– Labbets styrka är att vi har ett system som kan prata med alla våra sensorer samtidigt. Vi kan gå tillbaka till en specifik händelse vi testar och analysera försökspersonens reaktion. Ju mer vi får veta om hur människan beter sig i olika situationer, desto mer användarvänlig kan tekniken bli, säger Bjarne Berquist, professor i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska univeristet. 

Teknik på människans villkor

För att utveckla självkörande bilar krävs stor kunskap om mänskligt beteende eftersom tekniken ska automatisera den mänskliga förarens kapacitet. Tidigare har forskare förlitat sig på observationer och vad försökspersoner kan berätta om sina upplevelser. En person kan dock aldrig beskriva i detalj det som mätutrustningen i DEPICT-labbet observerar. I labbet kan forskare nu se exakt vad föraren tittar på och hur personen reagerar. Den kunskapen används för att ta reda på när information ska presenteras till föraren och på vilket sätt, för att han eller hon ska hinna reagera i tid. Det är aktuellt när en självkörande bils sensorer inte är tillförlitliga på grund av dimma eller snöfall.

– Människor tycker det är jobbigt att säga att de inte förstår teknik och är generellt mer kritiska till sitt eget kunnande än till tekniken. Men det är tekniken som inte är optimal om du inte förstår vad du ska göra. Vi kan förstå problemen genom att i labbet analysera vad du ser och hur du reagerar och därmed göra tekniken mer anpassad efter människan, säger Camilla Grane.

Utrustningen i labbet har redan används för mobila studier i kontrollrumsmiljö, hos processoperatörer i gruvor och bland personal i en tågledningscentral. Det är arbetsmiljöer där belastningen är omväxlande extremt hög eller väldigt monoton och systemen komplexa. 

– Många operatörer upplever i dag att systemen skriker åt dem för att fånga deras uppmärksamhet. Har vi bättre kännedom om hur vi reagerar och vad vi riktar uppmärksamheten mot kan vi anpassa tekniken så att den bättre hjälper oss att prioritera. I en tågledningscentral kan det minska risken att du tar fel beslut, säger Camilla Grane.

DEPICT-labbet kostar 2,6 miljoner och är finansierat av Kempestiftelserna och labbfonden vid Luleå tekniska universitet. Förhandsvisning för press och media sker onsdag den 5 april kl 9.30. En officiell invigning av labbet kommer att ske under april. 

I media

Styrgrupp

Peter Törlind

Törlind, Peter - Biträdande professor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492412
Bjarne Bergquist

Bergquist, Bjarne - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492137
Camilla Grane

Grane, Camilla - Universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492952
Rum: A177 - Luleå»

Taggar