Hoppa till innehållet

Stipendium för bästa examensarbete i teknisk design

Publicerad: 23 januari 2017

En ergonomisk slaggtruck, lösningar för säker arbetsmiljö, kreativt lekmaterial för barn och koncept för hållbart innovationsarbete. I december fick fyra projekt på teknisk design ta emot stipendier för bästa examensarbete.

– I år var det extra knivigt med många riktigt bra arbeten vilket gjorde valet svårt. Vi vill gratulera de som får ta emot stipendier och även de andra grupperna som har gjort fantastiska examensarbeten på teknisk design, säger Peter Törlind som tillsammans med Jörgen Normark, Lena Abrahamsson, Ylva Fältholm och Åsa Wikberg Nilsson satt med i juryn.

"Universitetet har bra kontakter med industrin"

De fyra examensarbetena som fått stipendier för bästa arbete finns alla inom inriktningen produktdesign på teknisk designs civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildning. I ett av projekten har studenterna Felicia Aneer och Carl Hansols tagit fram ett nytt hyttkoncept till en 60 tons slaggtruck för Nybergs Mekaniska Verkstad (NMV).

– Att på förmiddagen sitta och konstruera något och sedan komma ner i verkstaden och ha den i handen på eftermiddagen har varit otroligt lärorikt, även att se alla de tillverkningsmetoder som finns på NM, berättar Felicia Aneer.

Felicia säger att stipendiet är ett kvitto på att allt slit och sena kvällar i verkstaden lönade sig och att resultatet är uppskattat. Idag arbetar hon som designkonsult på Knightech AB i Stockholm och ett av de första projekten har handlat om just plåtkonstruktion.

– Jag har haft mycket nytta av tiden på NMV och de praktiska kunskaper vi fick under examensarbetet. Jag upplever att Luleå tekniska universitet har bra kontakter med industrin, om man som student väljer att söka sig till sådana projekt. Det är något man har stor nytta av som nyexad ingenjör, säger hon.

Koncept ska underlätta hållbart innovationsarbete

Shilpi Sinha som läser högskoleprogrammet i teknisk design fick ta emot stipendium för sitt koncept som ska underlätta hållbart innovationsarbete. Det testas nu inom utbildningen teknisk design och under våren gör hon praktik på Nordic Innovation House i Silicon Valley där hon utvecklar det i verkliga miljöer.

– Att bli tilldelad stipendium för mitt examensarbete känns som en bekräftelse på att jag har berört något viktigt och relevant för området design och hållbar samhällsutveckling. I en värld som är allt mer teknikdriven tycker jag att det är viktigt att inte automatisera bort människans roll. I mitt arbete lärde jag mig hur produktionsfilosofier som Lean production kan förenas med kunskaper om människans begränsningar och möjligheter, säger hon.

 

Examensarbeten som fått stipendium

Teknisk design, produktdesign 300 hp civilingenjör, 
Examensarbete av: Felicia Aneer & Carl Hansols

Interiör för slaggtruck SH 60 med fokus på ergonomi och säkerhet Felicias och Carls examensarbete utmärker sig genom att de har en mycket hög klass på både teori, metod, genomförande och reflektion. De har i förstudien gjort intervjuer med olika intressenter, benchmarking av liknande produkter och gjort observationer. Under examensarbetet byggde studenterna även en fullskalig prototyp i uppdragsgivarens verkstad. 

Teknisk design, produktionsdesign 300 hp civilingenjör, Examensarbete av: Vivi Vo 

Vivi Vo har i sitt examensarbete på ett föredömligt sätt utvecklat hållbara lösningar för en arbetsplats genom att arbeta med både produktionsperspektiv och arbetsmiljöperspektiv. Med en helhetssyn presenteras innovativa lösningar för ett effektivt produktionsflöde som möjliggör för människan att göra ett bra arbete i en säker och utvecklande arbetsmiljö. 

Teknisk design, produktdesign 180 hp högskoleingenjör, Examensarbete av: Maria Lövf Nilsson

Maria Lövf Nilssons examensarbete fokuserar på en produkt som kan verka både lärande och underhållande. Arbetet har en bra teoribas om barns lärande, utveckling, normkritisk design, materialval. I projektet har även grafiskt material så som byggritningar med instruktioner tagits fram och håller mycket hög klass samtidigt som de är anpassade till målgruppen. 

Teknisk design, produktionsdesign 180 hp högskoleingenjör, Examensarbete av: Shilpi Sinha

Shilpi Sinha har med en kombination av innovativa och vedertagna metoder samt ett ingenjörsmässigt angreppssätt på ett utmärkt sätt genomfört och presenterat sitt examensarbete. Med ett helhetsperspektiv och i en modern samhällskontext presenteras nydanande bidrag till hur innovationskraftiga, hållbara och attraktiva arbetsplatser med människan i centrum kan utvecklas. 

Relaterat material

Kontakt

Peter Törlind

Törlind, Peter - Biträdande professor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492412

Taggar