Hoppa till innehållet
Christo Dordlofva
Christo Dordlofva

Christo Dordlofva

Post doktor
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
christo.dordlofva@ltu.se
0920-493540
Luleå

Additiv tillverkning i rymdapplikationer

Christos forskning fokuserar på design- och kvalificering av produkter i rymdapplikationer tillverkade med metallisk additiv tillverkning (AM), eller 3D-printning. Våren 2020 disputerade Christo med avhandlingen "Qualification Aspects in Design for Additive Manufacturing". Inom industrin har Christo jobbat med utveckling av komponenter för raketmotorer vid GKN Aerospace i Trollhättan.

AM möjliggör design av produkter med komplexa geometrier, optimerad topologi och integrerade funktioner, vilket är lockande för rymdindustrin med högriskprodukter i låga produktionsvolymer. Samtidigt så är processinstabilitet och materialdefekter hämmande för direkt implemenentation av AM i kritiska produkter som ej får fallera. Rymdapplikationer är speciellt utsatta eftersom det inte är möjligt att reparera eller byta ut skadade delar.

Produktkvalitet inom AM är en fråga om att förstå produktdesignen OCH att kontrollera AM-processen. En förståelse för möjligheterna och begränsningarna med AM-processen behövs för att fullt utnyttja AM i utvecklingen av nya och innovativa produkter. Målet med Christos forsknings är att bidra till industrialiseringen av AM i rymdapplikationer genom att förstå de viktiga stegen i design och kvalificering av AM-produkter.

Publikationer

Konferensbidrag

Drivers and Guidelines in Design for Qualification using Additive Manufacturing in Space Applications (2019)

Dordlofva. C, Borgue. O, Panarotto. M, Isaksson. O
Ingår i: ICED19, s. 729-738, Cambridge University Press, 2019
Konferensbidrag

Using Demonstrator Hardware to Develop a Future Qualification Logic for Additive Manufacturing Parts (2019)

Dordlofva. C, Brodin. S, Andersson. C
Ingår i: Proceedings of the 70th International Astronautical Congress (IAC) 2019, International Astronautical Federation, 2019, IAC-19-C2.5.11