Hoppa till innehållet
Christo Dordlofva
Christo Dordlofva försvarade nyligen sin doktorsavhandling i produktinnovation som handlar om additiv tillverkning. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleå tekniska universitet och GKN Aerospace utvecklar 3D-printing för rymdraketer

Publicerad: 1 april 2020

Additiv tillverkning, även känd som 3D-printing, som använder metaller för tillverkning av komponenter i motorer, satelliter och andra produkter, har potential att omvandla flygindustrin, menar Christo Dordlofva, doktor i produktinnovation vid Luleå tekniska universitet.

Christo Dordlofva, doktor i produktinnovation vid Luleå tekniska universitet, som nyligen försvarade sin doktorsavhandling om ämnet förklarar potentialen:

– Additiv tillverkning kan minska ledtid och kostnad för produktion och utveckling av flyg- och rymdkomponenter. Samtidigt finns det potential att påskynda innovation genom att möjliggöra nya designmöjligheter, säger han.

Skapa säkra och funktionella produkter

För rymdtekniker och företag som GKN Aerospace måste osäkerheter relaterade till funktionalitet och säkerhet för 3D-printade komponenter kontrolleras. För en ny teknik som additiv tillverkning saknas fastställda riktlinjer och standarder för utveckling och tillverkning som uppfyller de strikta kraven på material och komponenter för rymd. Christos forskning har fokuserat på att förstå hur företag inom rymdindustrin kan utveckla en förståelse för additiv tillverkning och hur produktkvalitet kan säkerställas redan under designarbetet.

– Samarbete med akademin är en nyckel till vår strategiska position på marknaden. Samarbetsprojekt ger oss en möjlighet att driva innovation inom områden i och utanför vårt nuvarande erbjudande, säger Patrik Johansson, GKN Aerospace.

”Stödjer tillväxt och konkurrensfördel”

Forskningssamarbetet möjliggörs genom RIT2021 – ett regionalt utvecklingsprojekt med fokus på att skapa tillväxt i rymdsektorn. Med totalt 5,6 miljoner euro stöder och underlättar RIT2021 utveckling mellan 2019 och 2021 där samarbetsforskning inom industrin och akademin är en viktig prioritering. Hittills har detta resulterat i åtta FoU-projekt mellan akademiker vid Luleå tekniska universitet och ledande svensk rymdindustri, och ytterligare åtta är på gång.

– Vår vision är att RIT2021 ska gynna alla intressenter genom att förena spetsforskning och industri. I det här fallet ger Christos forskning branschen insikter för att utnyttja deras konkurrensfördelar samt bidra till att hålla den svenska rymdsektorn i framkant av innovation. Att fastställa industristandarder kommer att öppna upp för små och medelstora företag inom additiv tillverkning för att bli leverantörer till rymd, säger Johanna Bergström-Roos, projektledare för RIT2021.

Kontakt

Christo Dordlofva

Dordlofva, Christo - Post doktor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493540
Anna Öhrwall Rönnbäck

Öhrwall Rönnbäck, Anna - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493262