Skip to content

2006-10-01: New research project within the MERA programme

Published: 25 April 2007

LTU fick ett nytt forskningsprojekt beviljat inom MERA-programmet (kallades innan Trollhätte-paketet) som syftar till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft.

Projektet heter "Digitalt Länkad Processtyrning - Erfarenhetsåterkoppling DLP-E" och har Volvo Aero Corporation som huvudsökande.

Partners är LTU, Volvo Aero, KTH, Högskolan Väst, Volvo Powertrain, Innovatum AB, UGS, Hexagon Metrology, Zooma by Semcon AB, Erixon och Bonthron, Celero.

Projektets totala budget är ca 30 MSEK där VINNOVA deltar med 6 MSEK via MERA-programmet, resterande medfinansiering kommer från företagspartners i form av kontanter och arbetstider.

Associate Professor Tobias C. Larsson, tobias@ltu.se, is the LTU project leader