Hoppa till innehållet
Marcus, 3:e från höger, med "disputationsteamet"

Grattis, Doktor Sandberg!

Publicerad: 19 december 2007

2007-12: Idag försvarade Marcus Sandberg sin doktorsavhandling "Design for manufacturing: Methods and applications using knowledge engineering" inför en betygsnämnd bestående av Professor Staffan Sunnersjö (Högskolan i Jönköping), Docent Kjell Andersson (KTH) och Professor Thomas Olofsson (LTU). Fakultetsopponent var Professor Johan Malmqvist (Chalmers).

Marcus Sandberg
Marcus Sandberg

Marcus började med att, på ett pedagogiskt sätt, presentera en populärvetenskaplig version av sin avhandling. Marcus visade hur han positionerade sitt arbete som koncentrerats kring kunskapsdrivet ingejörsarbete för tillverkbarhetsutvärdering, i förhållande till produktutvecklingsteorier, funktionella produkter och den existerande teorin för KBE (Knowledge Based Engineering). Marcus visade även på sin bredd i applikationer; aerospace (Volvo Aero), fordonsindustri (SAAB Automobile) och träbyggindustrin (Moelven).

Opponenten, Professor Johan Malmqvist
Opponenten, Professor Johan Malmqvist

Professor Malmqvist genomförde en väldigt professionell och grundlig kritik av Marcus arbete, baserad på sin egen forskningskompetens inom området. Marcus svarade eftertänksamt och insiktsfullt på frågorna och det hela utvecklade sig till ett vetenskapligt resonemang av hög klass som åhörarna uppskattade. Marcus fick avslutningsvis motivera varför han tyckte att han motsvarade "kraven" för att bli doktor.

Efter betygsnämndens sammanträde tillkännagav ordföranden i betygsnämnden, Professor Olofsson, att Marcus var godkänd, vilket traditionsenligt firades med presenter och smörgåstårta.

Kollegorna på Avdelningen för funktionella produkter gratulerar Marcus till hans prestation och önskar honom all lycka i hans framtida karriär (som börjar med fortsatt arbete inom Lean Wood Engineering-projektet).

Markus har finansierats av VINNOVA's produktframtagningsprogram TIPS via projektet Design for Fabrication, samt via Fastelaboratoriet (ett VINNOVA VINN Excellence Center) och även via ean Wood Engineering (ett VINNOVA-center inom träbygg).

Relaterade artiklar

Relaterade länkar