Hoppa till innehållet
Professor Bernard Roth, Stanford University

Kreativitet och coaching à la Stanford

Publicerad: 24 augusti 2007

2007-08: Peter Törlind och Andreas Larsson från Avdelningen för funktionella produkter var två av totalt tjugofem deltagare i Creativity & Coaching Workshop, organiserad inom PIEp (Product Innovation Engineering Program – www.piep.se) och som hölls på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 19-22 augusti.

Denna workshop är en modifierad version av en oerhört populär kreativitetsworkshop för professorer som har hållits i över femton års tid på Stanford University, med den framlidne Professor Rolf Faste som en av initiativtagarna. Professor Fastes partner i dessa workshops, Professor Bernard Roth, delade under workshopen i Stockholm ledarskapet med Professor Larry Leifer, som Avdelningen för funktionella produkter har ett nära samarbete med inom såväl forskning som utbildning.

Under workshopen i Stockholm fick deltagarna praktiskt erfarenhet av en rad olika tillvägagångssätt, metoder och tankesätt som relaterar till lärande och praktik inom design, produktutveckling och innovation. Tyngdpunkten låg på att främja kreativitet och effektivitet för såväl individ som grupp, och en stor del av workshopen handlade om medvetenhet och ”empowerment” – att göra deltagarna medvetna om deras outnyttjade kreativa potential i såväl arbetsliv som privatliv, samt att ge dem verktyg och självförtroende att kunna överkomma hinder till framgångsrik professionell och personlig utveckling.

Förutom aspekter på kreativitet för individ och grupp handlade workshopen om coachrollen inom utbildning, och de olika sätt på vilka coaching och lärarteam fungerar inom Hasso Plattner Institute of Design at Stanford (http://www.stanford.edu/group/dschool/). Vidare gav workshopen en överblick av hur konceptet design thinking har kommit att symbolisera Stanford-perspektivet, där processen snarare än produkten är i fokus.