Hoppa till innehållet
Pontus, Jenny, Erik, Johan.

Stanfordsamarbete skapar vatten av luft

Publicerad: 21 november 2007

2007-11: Under läsåret 07-08 kommer LTU att jobba med ett globalt projekt i samarbete med Stanford University, KTH och LTH. Projektet syftar till att utveckla en produkt för framställning av dricksvatten ur luftfuktighet. Företaget Immerse Global är huvudsponsor och tillsammans med svenska PIEp finansierar de hela projektet. PIEp står för Product Innovation Engineering Program och är ett nationellt program som syftar till att stärka förmågan till innovativ produkt- och affärsutveckling.

Fyra av LTU:s studenter från utbildningarna Teknisk Design samt Arena, innovativ teknik och förtagande, åkte i slutet av oktober månad till Stanford, Kalifornien, för att inleda sina examensarbeten i samarbete med Stanford University.

Det amerikanska företaget Immerse Global vill utveckla en ny produkt som framställer dricksvatten från luftfuktighet för att lösa vattenkrisen i torra och förorenade områden. Immerse Global har därför anlitat Stanford University som i sin tur kontaktat LTU, KTH och LTH. Detta medför att projektet blir unikt då det utförs på fyra olika geografiska platser vilket blir en stor utmaning för studenterna.

”Projektet är även intressant ur forskningssynpunkt, eftersom studentteamen upplever samma utmaningar som de globala industriföretagen när det gäller effektiv kunskapsdelning och distansöverbryggande kommunikation”, säger Andreas Larsson, projektledare vid Avdelningen för funktionella produkter vid LTU.

Stanford University med Professor Larry Leifer i spetsen gör årligen liknande globala samarbetsprojekt. I år är, förutom Sverige, även Finland, Schweiz, Mexico, Colombia och Tyskland deltagare i de globala projekten med huvudsponsorer som till exempel Panasonic, BMW, Siemens och GM.

”Det svenska teamets uppgift att lösa vattenförsörjningsproblemet är en intressant fråga som ligger rätt i tiden. Det visar på produktutveckling när den som bäst behövs”, säger Stig Karlsson på Institutionen för arbetsvetenskap vid LTU.

Projektet kommer att avslutas i början av juni 2008.

Relaterade artiklar

Relaterade länkar