Hoppa till innehållet

20080523: Deltagande på COOP'08

Publicerad: 23 maj 2008

Andreas Larsson vid Avdelningen för Funktionella produkter deltog i COOP’08 – the 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems – som hölls i Carry-le-Rouet, Frankrike, mellan 20-23 maj 2008. Andreas var medlem i programkommittén samt presenterade en artikel om ‘lättviktiga’ teknologier för kunskapsdelning.

Konferensen syftar till att sammanföra internationella forskare som har intresse av analys, design och utvärdering av samarbetssystem, deras integration i organisatoriska, samhälleliga och övriga miljöer, samt deras betydelse för policy och beslutsfattande.

Andreas Larssons artikel, skriven tillsammans med FPD-kollegorna Åsa Ericson och Tobias Larsson, samt Dave Randall vid Manchester Metropolitan University, utredde hur Web 2.0-teknologier kan förväntas påverka kunskapsdelning inom virtuella organisationer. Mer specifikt poängterar författarna att förändringen mot utveckling av ‘funktion’ snarare än ‘hårdvara’ skapar nya utmaningar för dessa organisationer, och de visar vidare varför just ‘lättviktiga’ teknologier är särskilt väl anpassade för att möta dessa utmaningar.

Länk till artikeln som presenterades: