Hoppa till innehållet

20080626: 15 miljoner för ProViking THINK!

Publicerad: 26 juni 2008

Den 26:e juni beviljade Stiftelsen för Strategisk Forskning projektet "THINK - Teams for Heterogeneous Innovation Knowledge" som kommer att gå inom forskningsprogrammet ProViking. Konkurrensen var hårdare än normalt enligt SSF. Projektbudget är på ca 15 MSEK och partners (förutom LTU och SSF) är Designtech, Eurostep, Sandvik Coromant och Volvo Aero. Projektledare är Professor Tobias C. Larsson, Avdelningen för funktionella produkter.

Utveckling av funktionella produkter

PROJEKTSAMMANFATTNING

Begreppet product-service systems (PSS), eller funktionella produkter, förutspås ha betydande påverkan för ett framtida hållbart samhälle. Ett PSS-synsätt kommer att förändra hur produkter och tjänster används, men också förändra tillvägagångssättet i utvecklingen, eftersom ansvaret för den fysiska produkten genom hela dess livscykel kvarstår hos företaget eller konsortiet som utvecklar PSS-lösningen.
I och med detta kan aktiviteterna med omkonstruktion, återanvändning och återvinning, utföras på ett totalt annorlunda sätt än i dag. I den här situationen blir kapaciteten att ständigt förbättra kundupplevt värde genom nya lösningar en viktig förmåga. Således står utvecklingsteam idag inför två stora utmaningar; dels ska de kunna hantera mer abstrakta kundbehov, dels ska de på ett effektivt sätt ständigt bidra till nya lösningar.
Det här projektets mål är att stödja PSS-utvecklingsteamets innovationsprocess genom att föreslå faciliterande metoder och verktyg. Specifikt fokus ligger på följande aspekter för att bidra till utvecklingen av en sammanhängande metodologi för team-baserad innovation:

  • Identifiering, analys och kommunikation av kundbehov samt modellering av värde
  • Tvärfunktionella team
  • Effektiv kunskapsdelning
  • Modellering och visualisering av lösningar baserat på ett kunskapslivscykel perspektiv
Projektet kommer att vara en gemensam prestation av industri- och akademirepresentanter. Det praktiska arbetet kommer att utföras i ett nära samarbete. I stort vägleds projektet av antagandet att – visualisering av affärs- och utvecklingsrelaterad kunskap samt snabba modellerings- och simuleringsmöjligheter i tidiga faser stödjer PSS-teamets förmåga att finna nya lösningar och genmföra hållbar utveckling. Förutom ökad kunskap om strategier och tillvägagångssätt för team-baserad innovation kommer demonstratorer av verktyg och metoder vara ett resultat av projektarbetet.

Relaterade artiklar

Relaterade länkar