Hoppa till innehållet

20081001 - Open Talk: Dr. Ola Isaksson, Volvo Aero

Publicerad: 1 oktober 2008

Dr. Ola Isaksson, Company Specialist, Engineering Design, vid Volvo Aero, och tillika Adjungerad professor vid Avdelningen för Funktionella produkter, gav en öppen föreläsning med titeln "Processes, methods and tools for product development at Volvo Aero".

Föreläsningen fokuserade på några av de produktutvecklingsmetoder- och arbetssätt som används, och introduceras, i Volvo Aeros verksamhet gällande utveckling av komponenter för världens flygmotorer. Aspekter gällande nya och förbättrade arbetssätt presenterades samt några av de mest intressanta teknikerna för effektiv produktutveckling. Exempel visades från några av Volvo Aeros senaste produktutvecklingsprojekt.

Relaterade dokument