Hoppa till innehållet

20081014 - Open Talk: Klas Tübinger

Publicerad: 20 oktober 2008

Klas Tübinger, Sandvik Coromant, Manager, Product Development – Boring and Drilling Tools, delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta i produktutvecklingsprojekt där innovation är en del av det dagliga arbetet. Han tog avstamp i hur affärsplaner initierar nya projekt, för att gå vidare med att ge en fördjupad inblick i praktisk produktutveckling. Föreläsningen byggde på de problematiska situationer som uppstår i samarbetet i ett utvecklingsteam. För att vara innovativ och komma med nya idéer är tvärfunktionella team oslagbart, när allt fungerar. Men, eftersom detta även innebär att man för samman människor som har olika perspektiv, som prioriterar olika och som har olika syn på vad det är som ska göras – hur gör man då? Svaret på den frågan gavs i en summering av förmågor som framtidens produktutvecklare behöver.

Relaterade dokument