Hoppa till innehållet

CIRP Design Conference

Publicerad: 14 april 2008

2008-04: Christian Johansson vid Avdelningen för Funktionella Produkter har deltagit vid konferensen CIRP Design Conference vid Universitiet Twente utanför Enschede i Nederländerna. Han har presenterat två artiklar som kommer ur arbetet med VIVACE-projektet.

Den första om Gated Maturity, där tanken är att man ska stödja arbetet i offereringsfasen av en utveckling av exempelvis flygmoterer med en mognadsbedömning av kunskapen som finns/genereras.

Den andra artikeln avhandlade arbetet med att utveckla och testa prototyper, så kallade Piloter, av kunskapssystem. Detta arbete har gjorts i samband med utvecklandet av den så kallade "Context Based Search Platform" (KESP) i VIVACE:s "Knowledge Enabled Engineering"-arbetspaket.

Keynotepresentatörer vid konferensen var Dr. Haasis från Daimler och Professor Tomiyama från TU Delft.
Dr. Haasis talade om utmaningarna med att hantera ett stort antal stödverktyg för CAD/CAM, simulering, PLM system och så vidare. Han pratade om deras projekt med att implementera en Service Oriented Architecture (SOA) på Daimler för att ytterligare effektivisera utvecklingen av Mercedes-Benz kommande bilprogram. Utmaningen är ta ner arbetsbördan för ingenjörerna från att hantera 15-20 olika programvaror till att ha ca 2-3 olika interface att arbeta mot.

Professor Tomiyama från TU Delft talade om utmaningar när det gäller innovation, där det inte alltid är så lätt att hela tiden komma med nya tekniska framsteg. Det är inte alltid heller vägen man ska ta. Han nämnde Apple som ett lysande exempel där han menade att de i sina framgångar med iPod egentligen inte var först med nåpgon av tjänsten tekniska beståndsdelar. Det som de däremot har varit väldigt framgångsrika med var att kunna integrera dessa på ett förtjänstfult sätt och koppla på musikaffären iTunes.

Konferensen avslutades med besök på Nederländernas kanske mest innovativa ölbryggeri, Grolsch. Här fick deltagarna bla se hur ölbryggning och dess arbetsflöde går till från råvara till levererad back. Vidare presenterades även deras senaste innovationsprojekt, där man helt har ändrat profilen för företaget och produkten, med dess nya gröna, designade flaska (på en marknad där alla produkter ser likadana ut).

Länkar till artiklar som presenterades:

Länkar