Hoppa till innehållet
hamburg bild.jpg

PIEp – workshop i Hamburg

Publicerad: 22 september 2008

2008-09: Mattias Bergström och Vinit Parida (Avd för Entreprenörskap) har deltagit på en PIEp-workshop i Hamburg, den 10-13 september. PIEp (Product Innovation Engineering Programme) är ett nationellt nätverk vars mål är att främja innovationsprocesser i Sverige.

Mötet

Resultatet av mötet var att ett antal Common Interest Groups (CIG) ska startas upp och fungera som en bas för aktiviteter, samarbete och resultatspridning inom nätverket. LTU kommer att vara en aktiv part i framför allt två av dessa grupper. Den första, Open Innovation CIG, vars fokus är innovation på en organisations övergripande nivå. Open innovation och Virtual Enterprises är centrala begrepp för denna grupp. Den andra, Innovation Capabilitiy CIG, vars fokus är Individer respektive gruppers Innovationsförmåga. Formationen och namnen på dessa grupper är tentativa men kommer att fastslås inom kort.

Ett axplock av de aktiviteter som kommer att drivas inom dessa CIG är; besök eller inbjudan av framstående grupper vars arbete relaterar till intresset i grupperna, besök på företag och identifiering av synergieffekter inom nätverket. PIEp kommer att stödja dessa grupper finansiellt.

Relaterade länkar