Hoppa till innehållet

ProViking THINK kick-off!

Publicerad: 24 september 2008

2008-09: 23 September hölls startmöte vid LTU för ProViking-projektet THINK - Team för Heterogen Innovationskunskap. Representanter för de inblandade parterna fanns på plats. Projektet har en budget på ca 15 MSEK över tre år

Ett projekt inom området Product-Service Systems

Det här projektets mål är att stödja PSS-utvecklingsteamets innovationsprocess genom att föreslå faciliterande metoder och verktyg. Specifikt fokus ligger på följande aspekter för att bidra till utvecklingen av en sammanhängande metodologi för team-baserad innovation:

  • Identifiering, analys och kommunikation av kundbehov samt modellering av värde
  • Tvärfunktionella team
  • Effektiv kunskapsdelning
  • Modellering och visualisering av lösningar baserat på ett kunskapslivscykel perspektiv
Projektet kommer att vara en gemensam prestation av industri- och akademirepresentanter. Det praktiska arbetet kommer att utföras i ett nära samarbete. I stort vägleds projektet av antagandet att – visualisering av affärs- och utvecklingsrelaterad kunskap samt snabba modellerings- och simuleringsmöjligheter i tidiga faser stödjer PSS-teamets förmåga att finna nya lösningar och genomföra hållbar utveckling.

Förutom ökad kunskap om strategier och tillvägagångssätt för team-baserad innovation kommer demonstratorer av verktyg och metoder vara ett resultat av projektarbetet.

Parter i projektet är:
  • Designtech
  • Eurostep
  • Sandvik Coromant
  • Volvo Aero

Relaterade artiklar