Hoppa till innehållet

Seminarium om modellbaserad systems engineering vid KTH

Publicerad: 12 november 2008

2008-11: Marcus Sandberg vid avdelningen för funktionella produkter deltog på INCOSE (International Council on Systems Engineering) Sveriges årseminarium som hade temat modelbaserad systems engineering med två huvudtalare från USA; Sanford Friedenthal (Lockheed Martin) och Russel Peak (Georgia Tech). I fokus var användandet av SysML, ett modelleringsspråk som bygger på UML.

peak_tool_overview.gif
Russel Peaks forskningsprojekt.

Modellbaserad systems engineering fokuserar på att använda modeller för att utveckla system där ett system t ex kan vara produkter eller produkter, användare och omgivande miljö. SysML är ett visuellt modelleringsspråk som kan användas för att beskriva system med ett antal diagram t ex krav-, aktivitets-, sekvens -, användarfalls-, parameter- och blockdiagram.

Sanford Friedenthal, som också är medförfattare till boken A practical guide to SysML, beskrev nuläget för systems engineering som en övergång från dokumentbaserad till modellbaserad systems engineering. En fördel med SysML enligt Friedenthal är att man ökar precisionen i systembeskrivningen eftersom man måste definiera systemets delar enligt ett regelverk medan man i text kan slippa undan med en luddig beskrivning som kan tolkas på flera sätt. Friedenthal tipsade om att initiellt inte använda alla diagram utan välja några t ex användarfalls-, aktivitets-, krav- och blockdiagram.

Russel Peak presenterade ett forskningsprojekt där SysML används tillsammans med bland annat CAD, FEA, kalkylblad, fabrikssimulering för att integrera flera modeller för en grävmaskin. Målet var att möjliggöra återanvändning, spårbarhet och automatisering. Med SysML kan flera systemmodeller (diagram) skapas men utmaningen ligger i att integrera diagrammen och göra det enklare att hantera produktkonfigurationer.

Tre svenska talare; Martin Törngren KTH, Tobias Amnell Combitech och Tomas Huldt Syntell, presenterade sin syn på modelbaserad systems engineering och erfarenheter av SysML. Slutsatser är att det är viktigt att ha företagsledningen med sig och hängivna medarbetare om man praktiskt ska kunna använda SysML. Då kan SysML vara riktigt användbart eftersom en tydlig beskrivning av systemet kan skapas. Det är också viktigt att fokusera på slutmålet, t ex produkten, istället för produktmodellen. Grundkurser i systems engineering på högskolenivå efterlystes.

Relaterade länkar