Hoppa till innehållet

The 5th workshop on Product-Service Systems in Tokyo

Publicerad: 31 maj 2008

2008-05: University of Tokyo och Tokyo Metropolitan University har organiserat och varit värdar för den 5:e Product-Service System och Service Engineering-workshopen.

Professor Arai, Professor Shimomura och doktorander från båda dessa universitet hade gjort ett gott arbete för att göra workshopen till en möjlighet att lära av varandra och att träffas i en informell anda. Ledda av doktoranderna Koiji Kimita och Tatsunori Hara fick deltagarna chansen att prova på att praktiskt genomföra ett antal övningar i tjänstedesign, t ex utveckla personas, skapa en lista med kundvärden och identifiera nyckelord för designen.

Workshop i full gång
Workshop i full gång

WORKSHOP

Gruppen från Funktionella Produkter bestod av Tobias Larsson, Åsa Ericson och Petter Andersson. Inom den gemensamma ramen av ett intresse för forskning relaterat till Product Service Systems (PSS) deltog forskare från flera universitet i workshopen. Deltagare från Linköpings Universitet, KTH Stockholm, Danmark Tekniska Universitet, Universitetet i Grenoble, Tekniska Universitetet Berlin och Ruhr-University i Bochum fanns på plats.

Futsal-lagen Eurpoa och Japan samlade
Futsal-lagen Eurpoa och Japan samlade

ORGANISATION OCH "FUTSAL"

Organisatoriska aspekter, planering av kommande workshops och praktiska övningar i tjänstedesign var således på agendan, men också en annan typ av fysisk övning, nämligen fotboll. Det Europeiska laget vann över Japanska laget, men Professur Shimomura lovar att ta tillbaka vandringspokalen från Europa vid nästa workshop. Som vanligt så var planeringen och innehållet av hög klass och hela workshopen får betecknas som lyckad.