Hoppa till innehållet

20090129: Digital Integrated Manufacturing (DIM) finansierat!

Publicerad: 13 februari 2009

Det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg IV A Nord höll sitt tredje styrkommittémöte i Tromsö och beviljade projektet DIM - Digital Integrated Manufacturing till Avdelningen för Funktionella produkter.

Interreg

Huvudsökande är Mellersta Österbottens yrkeshögskola, och medsökande Funktionella Produkter (Luleå tekniska universitet) och Högskolan i Narvik.

Projektet varar i 2 år och har en budget om ca 9 MSEK.

Syftet med projektet är att öka kompetensen hos personalen i de tillverkande små och medelstora företagen och förstärka deras konkurrenskraft samt att bygga upp gemensamma innovations- och utbildningsmiljöer som kan erbjuda programområdets näringsliv och andra aktörer spetskompetens inom produkt- och produktionsutveckling.