Hoppa till innehållet

20090716: Förstudie AVL-DRIVE mätsystem

Publicerad: 16 juli 2009

Mikael Nybacka kommer tillsammans med Arjeplog Test Management (ATM) och AVL List GmbH från Graz i Österrike genomföra en förstudie av AVL-DRIVE systemet som ger ett objektivt värde på den subjektiva körbarheten hos ett fordon.
Projektet har startat och systemet kommer att monteras på en bil i slutet av juli och förstudien kommer att pågå fram till CASTT seminarium den 15 oktober. Systemet kommer att testas på ett flertal publika vägar och på testanläggning för att få en så djup förståelse som möjligt kring systemet och dess möjligheter.

Förstudiens mål

  • Förstå hur systemet skulle kunna användas för att skapa nya tjänster eller stödja redan befintliga tjänster inom vintertest för fordon.
  • Få en generell förståelse hur det befintliga AVL-DRIVE systemet skulle kunna utvecklas och skräddarsys för vintertestindustrins säkerhetstester och dynamiska tester.
  • Hitta möjliga strategier för finansiering av ett framtida forskningsprojekt mellan AVL, LTU och testindustrin i Norrbotten.

Beskrivning av AVL-DRIVE systemet

AVL-DRIVE systemet är utvecklat baserat på människors erfarenhet för objektiv bedömning och kvalitetskontroll av körbarhet. Erfarenheten är samlad från interna och externa jämförande tester och körbarhetsprojekt, detta är sedan inbyggt i AVL-DRIVE systemet. Systemet använder sig av ett antal sensorer och CAN-bus information för att fånga in intressant data och fordonsparametrar, så som longitudinell acceleration, varvtal, hastighet, pedalposition och vibrationer. Mer än 500 individuella kriterier (t.ex. Kick, Surge, varvtalsförändring, responsfördröjning, …) är definierade för flera olika körfall (t.ex. start, acceleration, växling, …). De relevanta parametrarna för de definierade kriterierna för alla körfall är mätta, uträknade och viktade i realtid under testkörningen. AVL-DRIVE systemet levererar objektiva bedömningar för körbarhetskvalitén och fordonskaraktären, detta kombinerat med en automatisk klassificering av liknande körfall ger en väldigt snabb fordonsanalys.

Relaterade länkar