Hoppa till innehållet

CIRP Industrial Product-Service Systems (IPS2)

Publicerad: 9 april 2009

2009-04: Den första konferensen för det som kallas industriella product-service systems (IPSS = IPS2) har genomförts i England med Prof. Rajkumar Roy och hans kollegor på Cranfield Universitetet som värdar. Konferensen har fått tillägget industriell för att förtydliga att den har fokus på tillverkande industri och de frågor som rör en övergång till utökad grad av tjänster i utvecklingen av produkter. Ola Isaksson, Pär Johansson och Åsa Ericson har medverkat i konferensen. Åsa och Patrick Müller, TR29, Berlin, Tyskland presenterade sitt gemensamma bidrag, Pär fick en introduktion till området och Ola var inbjuden som en kunnig industrirepresentant i paneldiskussionen.

phds-cambridge.jpg

Konferensen startade den 1:a april och invigdes av Prof. Gerald Bryne, University College Dublin, Irland. Hans tal blev en total överraskning och vi blev väldigt fundersamma hur virrig en professor egentligen får vara. Det tog alltså en bra stund för oss alla att inse att vi just hade blivit lurade på 1:a april, när vi väl insåg detta blev det en väldigt kul start på konferensen. Huvudtalarna, som kom från olika företag, pratade om den nya situation för tillverkande industri som är en följd av ett intresse att övergå till affärsmodeller baserade på product-service systems. De pratade om komplexitet, tvetydighet och kundfokus som en gemensam problematik som ännu inte är löst. Det var tryggt att höra att våra forskningsområden är något som efterfrågas och uppskattas av industrin.

Konferensen var uppdelad i två sektioner. Den första dagen fokuserade akademin och dess forskningsinsatser, dvs. presentation av 51 konferensbidrag i 6 olika spår. Dessa var Design, Informatik, Kostnadsmodellering, Produktlivscykel och Tjänstenätverk. Presentationerna hölls i en snabb och intensiv takt med endast ett fåtal väldigt korta pauser inplanerade. Det blev väldigt lite tid för att umgås och prata med varandra, men mötet med forskarkollegor från andra länder innebär alltid att nya och intressanta möjligheter för samarbete uppstår. Så också denna gång.

Den andra dagen hade industriellt fokus på de utmaningar som industrin upplever och måste hantera. Dagen startade med korta presentationer från industrirepresentanterna: Andy Harrisson från Rolls Royce, Ola Isaksson från Volvo Aero och Steve Evans från River Simple (ett nystartat företag inom bilindustrin). De utmaningar som dessa respektive företag upplever fokuserar kring att förstå kunder bättre, utveckla mervärde och integrera olika aspekter tidigt i utvecklingen. Dessa utmaningar ligger i linje med det som huvudtalarna pratade om på första dagen. Efter dessa presentationer fick publiken ställa frågor till panelen. Överlag rörde sig frågorna inom ett, i vårt tycke, ’traditionellt område’, dvs. de fokuserade på kostnader, vinster och underhåll. Så, från vårt håll, verkar det som om forskningsgrupperna inom området också måste synliggöra och hantera sitt perspektiv för framtida forskning.

Dag två avslutades med industribesök. För oss var det ett delikat val mellan att åka till Jaguarfabriken eller Rolls Royce museet. Vi beslutade oss för det sistnämnda. Väl framme blev vi guidade av en äldre gentleman som hade varit utvecklingsingenjör på RR, men till viss del blev vi också guidade av Ola eftersom museet var fullt av flygmotorer som skulle granskas i detalj. Vi hade också tillfälle att besöka Cambridge och gå i de berömda forskarnas fotsteg.

Relaterade länkar