Hoppa till innehållet

Grattis Docent Andreas!

Publicerad: 23 september 2009

2009-09: Idag beslutade sig Tekniska Fakultetsnämnden, med stöd av inkomna sakkunnigutlåtande att utnämna Andreas Larsson (Tekn. Dr.) till Docent i ämnet Funktionella Produkter. Nedan berättar Andreas om sin syn på ämnet.

- "Jag tycker det är väldigt spännande att se hur industriföretagen nu visar ett ökat intresse för att stödja även de sociala dimensionerna av produktutveckling", säger Andreas, som i sin doktorsavhandling från 2005 skrev om betydelsen av 'vem-kunskap' (att veta vem som vet något om ett visst ämne) inom produktutveckling, ett intresse som han har fortsatt att kultivera på vägen mot docenturen.

andreaslarsson-tag-cloud.jpg

- "Den forskning vi gör här vid LTU inom området 'Engineering 2.0' ligger i absolut framkant när det handlar om att förstå de kunskapsbehov som uppstår inom global produktutveckling, och att finna nya vägar att använda social mjukvara och andra lättviktiga teknologier för att stödja globalt åtskiljda innovationsteam."

Närmast fortsätter Andreas med att vara projektledare i EU FP7-projektet Crescendo för LTU's räkning. Hela FPD ber att få gratulera till framgången och hoppas på fortsatt hårt arbete från Docent Larsson!

Relaterade artiklar