Hoppa till innehållet
Doktor Mattias Bergström

Grattis, Doktor Bergström!

Publicerad: 10 juni 2009

2009-06: Idag presenterade och försvarade Mattias Bergström, Avdelningen för Funktionella Produkter, sin doktorsavhandling med titeln ”Probing for Innovation – How small design teams collaborate”. Opponent var docent Tim McAloone, Danmarks tekniska universitet, Lyngby och betygsnämnden utgjordes av Professor Tomohiko Sakao, Linköpings tekniska högskola, Professor Sören Andersson, KTH Stockholm och Professor Håkan Ylinenpää, Luleå tekniska universitet.

Mattias presenterar med inlevelse...
Mattias presenterar med inlevelse...

FORSKNINGEN

Mattias forskning återfinns inom intresseområdet teambaserad innovation, där han speciellt har fokuserat hur produktutvecklare använder sig av artefakter och även sin egen kropp (gester, miner, kroppsspråk etc.) för att kommunicera sina idéer inom teamet. Som en konsekvens av sina studier har han också utvecklat ett forskningsintresse för hur rummet och det upplevda sociala rummet påverkar teamets kreativa processer. För utvecklingen av funktionella produkter där behov, användning och tjänster (dvs. sådant som inte har en produkts fysiska egenskaper) behöver vägleda tidiga faser blir samarbete och innovationsprocesser än mer viktiga att förstå. Fördjupande kunskaper om teamets kommunikation och interaktion ger möjligheten att föreslå och utveckla arbetssätt och metoder för en modern produktutvecklingsprocess.

Betygsnämnd, opponent, respondent och handledare...
Betygsnämnd, opponent, respondent och handledare...

ÄNNU EN DOKTOR

Professor McAloone genomförde en professionell och grundlig genomgång av Mattias avhandling. Mattias redogjorde för de observationer och den analys som ligger till grund för de slutsatser han har dragit på sina studier. Därefter följde en intressant diskussion baserat på frågor från betygsnämnd och publik. Efter betygsnämndens sammanträde tillkännagav ordföranden i betygsnämnden, Håkan Ylinenpää, att Mattias var godkänd. Därefter firade vi med traditionsenlig smörgåstårta.

Vi kollegor på avdelningen gratulerar Mattias till hans prestation och önskar honom lycka till i hans framtida forskningskarriär.

Mattias forskning har finansierats av ProViking (Stiftelsen för Strategisk Forskning) och Fastelaboratoriet (VINNOVA VINN Excellence Center).

Relaterade artiklar

Relaterade länkar