Hoppa till innehållet

Grattis Doktor Johansson!

Publicerad: 26 mars 2011

2009-12: Den 18:e december försvarade Christian Johansson, Avdelningen för Funktionella Produkter, sin doktorsavhandling "Knowledge Maturity as Decision Support in Stage-Gate Product Development: a Case from the Aerospace Industry". Opponent var Dave Randall, Manchester Metropolitan University, och betygsnämnden bestod av Docent Sofia Ritzén, Kungliga Tekniska Högskolan, Professor Johan Ölvander, Linköpings Universitet och Professor Anita Mirijamdotter, Växjö Universitet.

FORSKNINGEN


Christians forskning analyserar vilken roll stage-gate-processen har inom ett flygindustriföretag och föreslår användandet av en metod som hjälper deltagarna i gatemöten att bedöma och förstå vilken mognadsgrad deras nuvarande kunskapsbas har. På så sätt kan företaget hantera risker, tvetydigheter och osäkerheter på ett mer pragmatiskt sätt än vad som tidigare var möjligt.

Begreppet "kunskapsmognad" innehåller tre grundläggande dimensioner: ingångsvärde, metod/verktyg, samt erfarenhet/expertis. Mogndadskalan är tänkt att fungera som ett gränsobjekt ("boundary object"), vilket underlättar skapande och delande av kunskap genom att belysa kunskapsbasens nuvarande status och genom att göra deltagarna medvetna om projektets osäkerheter och tvetydigheter.

Christians forskning stödjer designteam vid gaterna, så att de kan bättre hantera risker och fokusera sitt arbete på att förbättra de kunskapsområden som är i störst behov av förbättring.

Avhandlingsarbetet utfördes inom EU FP6 VIVACE (Value Improvement through a Virtual Aeronautical Collaborative Enterprise) samt EU FP7 CRESCENDO (Collaborative and Robust Engineering using Simulation Capability Enabling Next Design Optimisation), samt inom Fastelaboratoriet, ett VINNOVA VINN Excellence Centre vid LTU.