Hoppa till innehållet
Henrik Nergård i aktion...

Grattis, Doktor Nergård!

Publicerad: 11 juni 2009

2009-06: Idag presenterade och försvarade Henrik Nergård, Avdelningen för Funktionella Produkter, sin doktorsavhandling med titeln ”Knowledge Engineering Models as Experience Carriers”. Opponent var professor Staffan Sunnersjö, Jönköpings tekniska högskola. Professor Tim McAloone, Danmarks tekniska universitet, Lyngby, docent Kjell Andersson, KTH Stockholm och professor Lars Stehn, Luleå tekniska universitet hade uppdraget att utgöra betygsnämnd.

FORSKNINGEN

Inom ramen för vårt forskningsämne Funktionell Produktutveckling återfinns Henriks arbete i intresseområdet kunskapsdrivet ingenjörsarbete oxh simuleringsdriven produktutveckling. Henrik har speciellt fokuserat erfarenhetsåterkoppling och hur insikter i varandras erfarenheter och kunskap kan användas av ingenjörerna för att modellera och simulera olika designval i tidiga utvecklingsfaser.

Dagens ingenjörer arbetar allt mer i globala och tvärfunktionella team som medför att fler företag och olika kompetenser behöver arbeta nära varandra på daglig basis, trots geografiska avstånd. Det är viktigt att möjliggöra att erfarenheter från t ex tidigare utvecklingsprojekt kan dokumenteras och användas i nya projekt, men svårigheten är att förstå och tolka varandras erfarenheter för att omsätta dessa i praktiken. Henrik har i sina studier utvecklat ett antal demonstratorer för flygindustrin, dessa har använts för utvärdering av industriella parter. I avhandlingen reflekterar Henrik över sina demonstratorer och hur de kan stödja ett kunskapsdrivet ingenjörsarbete i ett beslutshänseende.

Opponenten Professor Staffan Sunnersjö gjorde disputationen till ett lärtillfälle för oss alla genom sin grundliga genomgång av Henriks arbete. Henrik fick möjlighet att förklara och redogöra för sitt kunskapsperspektiv i förhållande till utvecklingsingenjörernas arbete och expertsystem, men även för kunskapsbegreppet från ett mer filosofiskt perspektiv. Vi uppskattade Henriks sätt att be opponenten att förtydliga sina frågor och opponentens sätt att tålmodigt formulera om sina frågor. På så sätt blev försvaret en dialog som gav oss åhörare bra insyn i området. Efter betygsnämndens sammanträde meddelade ordföranden i betygsnämnden Lars Stehn att Henrik var godkänd. Vi firade med traditionsenlig smörgåstårta, idag igen ☺

Kollegorna på avdelningen för Funktionella Produkter vill här gratulera Henrik och önska honom lycka till i hans framtida karriär.

Henriks forskning har finansierats av ProViking (Stiftelsen för Strategisk Forskning), Fastelaboratoriet (VINNOVA VINN Excellence Center) och NFFP (Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet), tillsammans med medverkande företag

Relaterade artiklar

Relaterade länkar