Hoppa till innehållet

Grattis, Doktor Nybacka!

Publicerad: 17 december 2009

2009-12: Idag presenterade och försvarade Mikael Nybacka, Avdelningen för Funktionella Produkter, sin doktorsavhandling med titeln "Exploring technologies for service provision in automotive winter testing". Opponent var Professor Jochen Pohl, Linköpings Universitet, och betygsnämnden bestod av Doktor Anders Claesson, Saab Automobile, Professor Emeritus Jan-Gunnar Persson, KTH, samt Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet.

Mikael, opponent, grading committee, and supervisor Tobias Larsson
Mikael, opponent, nämnd samt handledare Tobias Larsson

FORSKNINGEN

Mikael har i sin forskning studerat testmetoder för vintertester av fordon med syftet att stödja tjänsteverksamheten hos entreprenörer i Norrbotten. Hans arbete består av hur programvara för fordonsdynamik ska användas för att förbättra testverksamhet, samarbete och tillvägagångssätt. Biltestverksamhet i Norrbotten nyttjas av ett stort antal bil- och däcktillverkare för att få tillgång till riktiga vinterförhållanden och Mikael har med sitt arbete utvecklat en bred bas för att möjliggöra och utveckla biltestverksamheten samt för att bygga upp biltestcentret, CASTT - Centre for Automotive Systems Technologies and Testing. Opponent Jochen Pohl gick grundligt och skickligt igenom Mikaels avhandling. Mikael fick redogöra hur han bidragit till området genom bland annat distribuerade nutidstester, hantering av distanstester, användning av styrrobotar för repeterbarhetstester samt objektiva utvärderingar av fordons körbarhet. Oppositionen var för åhörarna väldigt intressant och sträckte sig från jacobimatriser till hur framtidens bilar ska utvecklas. Betygsnämndens ordförande Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn meddelande därefter att en enig nämnd beslutat godkänna Mikael och gav beröm för en mycket gedigen avhandling och bra presentation. Den nya doktorn firades därefter med traditionsenlig smörgåstårta. Vi kollegor på avdelningen gratulerar Mikael till hans prestation och önskar honom lycka till i hans framtida karriär. Mikaels forskning har finansierats av Centre for Automotive Systems Technologies and Testing - CASTT vid Luleå tekniska universitet tillsammans med EU strukturfonder.

Relaterade artiklar

Relaterade länkar