Hoppa till innehållet

Nytt forskningsprojekt inom flygutveckling!

Publicerad: 4 juni 2009

2009-06: Funktionella Produkter tillsammans med Hållfasthetslära, Materialmekanik samt Volvo Aero har blivit beviljade ett projekt om 4.4 MSEK över 2 år för "METOPIA - METodik för OPtimering, Integration och Automatisering". Projektet avser att ta fram metodik för analyser av helmotorkoncept inom flyg med hjälp av systemmodellering och simuleringsdriven produktutveckling. Ett steg på vägen mot "grönare" motorteknologier.

nffp5_wem.jpg
Projektets mål är bland annat att kunna integrera beräkningsmodeller för t ex strukturdynamik, aerodynamik, thermodynamik med den Knowledge-based engineering-styrda produktdefinitionen tillsammans med optimering för att skapa simuleringsdriven produktutveckling.

NATIONELLA FLYGFORSKNINGSPROGRAMMET

Projektet bedrivs inom NFFP5 - Nationella Flygforskningsprogrammet, finansierat av VINNOVA.

För branschen innebär en flexibel jetmotormodell ökad förmåga att skapa förståelse på systemnivå. Ökad förmåga att bedöma, analysera och dimensionera jetmotorer ur ett mekaniskt helmotorsystemperspektiv är nödvändigt för utökade satsningar i nya motorprogram. För kommande program är det väsentligt att tidigt kunna göra uppskattningar på systemnivå för att kunna optimera på komponentnivå. Genom att ta fram en enhetlig metodik kan konkurrenskrften stärkas och nya motorlösningar utvecklas.

FORSKNINGSUTFÖRANDE

Vid LTU kommer Dr Marcus Sandberg att operativt arbeta i projektet med stöd av Professorerna Tobias Larsson, Mats Oldenburg, Jan-Olof Aidanpää och Lars-Erik Lindgren som agerar lokalt strategiteam för LTU's satsning inom området. Gästforskaren Dr Michael Kokkolaras från The University of Michigan, med stor kompetens inom simuleringsdriven produktutveckling, adderas också till teamet.

"- Detta är otroligt kul, och ett gott betyg för att vår satsning på området börjar bära frukt!", säger Marcus Sandberg.
"- Det är roligt att kunna fortsätta att kompetensutveckla inom området och nu tar vi sats och skapar nya projekt inom andra applikationsområden för att matcha upp Volvo Aero's och VINNOVA's insats." fortsätter Marcus.

"- Vi har en stark kompetens inom metodutveckling och datorstöd för simuleringsdriven utveckling och tillsammans med ett systemperspektiv och specifik kunskap inom material och hållfasthet så har vi en attraktiv forskningsprodukt att erbjuda flygbranschen, en kompetens som vi även tar med oss in i Eu's 7:e ramprogram under närmsta årens projekt där. Runt hörnet ligger naturligtvis kraven på minskade utsläpp som kräver nya tankegångar gällande motorteknologier.", säger Professor Tobias Larsson, ämnesföreträdare och avdelningschef vid Funktionella Produkter.

Relaterade artiklar