Hoppa till innehållet

Open Talk: Professor Tobias Larsson, FPD/LTU

Publicerad: 27 oktober 2009

2009-10: Tobias Larsson, professor och ansvarig för forskningen inom funktionella produkter vid LTU, gav idag ett "open talk" på temat "Increasing Industrial Competitiveness through Product-Service Systems". Tobias kopplade den tillverkande industrins utmaningar till nya affärsmodeller för funktionsförsäljning; Produkt/Tjänstesystem och till metodiken för att utveckla produkter för sådana erbjudanden; processen för funktionella produkters utveckling.

Föreläsningen fungerade som startskott för en doktorandkurs inom produktutveckling för funktionsåtaganden och var samtidigt ett kunskapsspridningstillfälle där intresserade från LTU kunde ta del av vilken forskning som görs, hur den görs och vad resultaten är.

FPD är en teknisk forskningsdisciplin och Tobias visade exempel på hur såväl produktegenskaper som processegenskaper kan modelleras och simuleras i tidig utvecklingsfas för att ta fram värdeskapande lösningar för kunderna.