Hoppa till innehållet

ProViking resultatdag 2009

Publicerad: 12 oktober 2009

Den årliga resultatdagen för ProViking-projekt hölls i år på Aspenäs Herrgård utanför Göteborg där 15 projekt presenterade sina resultat. ProViking är ett nationellt forskningsprogram som syftar till att skapa förbättrade produktionssystem och nya metoder för produktframtagning. Från Luleå tekniska universitet är i dagsläget tre projekt med; THINK, ProAct samt InMaint.

Deltagande doktorander; Anna Karlsson - Sandvik Coromant, Peter Thor – Volvo Aero och Johan Wenngren
Deltagande doktorander; Anna Karlsson - Sandvik Coromant, Peter Thor – Volvo Aero och Johan Wenngren – LTU

Presentationerna genomfördes i montrar uppbyggda av Thomas De Mings Flowroom, http://www.thomasdeming.se/flowroom.php, ett slags modulsystem uppbyggt i papp som går att anpassa till flera olika användningsområden. THINK-projektet presenterade sitt arbete i form av en mini-workshop där åhörarna var delaktiga och försökte hitta lösningar på ett gemensamt problem. Temat för dagen var ”Moving from cost-based competition to innovative valuebased offerings” där åhörarna fick en inblick i Product-service sytems och vad det innebär för ingenjörsgrupper. För att facilitera presentationen var doktoranderna Anna Karlsson - Sandvik Coromant, Peter Thor – Volvo Aero och Johan Wenngren – LTU på plats samt projektledarna Tobias Larsson och Åsa Ericson. Att låta åhörarna deltaga i presentationen visade sig vara ett bra sätt att förmedla ett budskap och även projektmedlemmarna fick en insyn i hur människor från andra företag och universitet ser på projektet.

Som en slutpunkt för dagen fick de  ca 100 deltagarna gruppvis försöka hitta synergier mellan projekten.