Hoppa till innehållet

Besök på Design Factory

Publicerad: 28 april 2010

2010-03: Peter Törlind besökte Design Factory under en vecka för att fördjupa samarbetet mellan LTU/PIEp och Aalto-universitetet.

Design Factory är en av tre fabriker vid Aalto-universitetet, som specialiserat sig på tvärvetenskaplig forskning mellan de tre skolorna i Aalto-universitetet. (Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan
och Tekniska högskolan)

Ett typiskt mötesrum på DF
Ett typiskt mötesrum på DF

Samarbete mellan LTU-PIEp och Aalto University

Under veckan hade jag tillfälle att interagera med både forskare och studenter på skolan, delta i Design Reviews i en global produktutveckling kurs (ME310 - som arrangeras av våra vänner från Stanford University, flera av våra  forskare på avdelningen har deltagit i ME310 kursen som studenter eller coacher, så det var en intressant möjlighet att se det från den Finska sidan.

Vi bestämde också att vi skall ordna en doktorandkurs i kreativitet tillsammans där ett av seminarierna kommer att ske vid Aalto-universitetet.

Denna kurs kommer att arrangeras av PIEp  och Peter Törlind kommer att vara examinator.

df- aalto100302-026.jpg
Prototyper är en viktig del av arbetssättet.

De fysiska miljörna

Den fysiska miljön på Design Factory är mycket intressant och kreativ, för er som har besökts d.School vid Stanford - det är något liknande men med en finsk twist.

Jag uppskattade verkligen de miljöer och människor som arbetar där, pragmatisk och kreativ med en stark aura av "“vain tehdä se!”" (Just do it!)

Tack till mina  ciceroner under veckan - Anders, Lauri och Kalevi

Om Aalto universitet
Aalto-universitetet skapades som en sammanslagning av de tre universiteten: Tekniska högskolan,  Helsingfors Handelshögskola och Helsingfors universitet för tillämpad konst och design under 2010 och har tre multidiciplinary 'fabriker' för forskningssamarbete och utbildning - Design Factory, Media Factory och Service Factory.

Relaterade länkar