Hoppa till innehållet
DIM projektseminarium
DIM projektseminarium

DIM projektseminarium

Publicerad: 21 april 2010

2010-04: Forskningsprojektet DIM – Digital Integrated Manufacturing – har i dag hållit ett öppet seminarium här på LTU. DIM projektet är del av ett Intereg IV A Nord tvärregionalt program som spänner över de nordiska delarna av Norge, Sverige, Finland och Sápmi. De tre akademiska parterna, Høgskolen i Narvik, Norge, Centria (en del av Mellersta Österbottens yrkeshögskola), Finland och Luleå tekniska universitet, Sverige presenterade forskningsresultaten för en publik bestående av industrirepresentanter. Henrik Nergård, som också var moderator för seminariet, och Christian Johansson från vår avdelning bidrar i forskningsprojektet. Tobias Larsson och Åsa Ericson deltar i styrgruppen.

Henrik Nergård
Henrik Nergård presenterar projektresultat.

Projektarbetet syftar till att demonstrera fördelarna med ny teknologi för små och medelstora företag (SME). Detta för att stödja företagen med kunskap för att kunna implementera och använda teknologi och verktyg på ett mer effektivt sätt.

Workshop
Workshop där frågor om företagens framtida behov diskuterades.

Informations- och kommunikations teknologi (IKT) används även inom projektet som en medveten strategi och tillvägagångssätt för att kunna arbeta tillsammans på daglig basis. Men, ibland är det nödvändigt att samla akademi och industri på en plats för att uppnå projektmålen som är att samla, förfina och sprida information och kunskap för att stödja SME.

Relaterade länkar