Hoppa till innehållet

Första träffen i doktorandkursen kunskapsdrivet ingenjörsarbete

Publicerad: 29 april 2010

2010-04: Kursen fokuserar hur produktutveckling kan effektiviseras med hjälp av kunskapsdrivet ingenjörsarbete. Första träffen har handlat om Engineering 2.0 och konstruktionsautomatisering och dagarna har varvats med föreläsningar och övningar. Esa Ryhänen från ERules presenterade den konstruktionsautomatisering han genomför tillsammans med Sandvik Coromant. Deltagare är från TFM.

photo 2.jpg
Övning i Engineering 2.0

Engineering 2.0

Engineering 2.0 handlar bland annat om hur Web 2.0-teknik kan användas för att förbättra kunskapsdelning i produktutveckling. Vid träffen genomfördes flera övningar där deltagarna fick skapa personligheter (Personas) inom en utvecklande organisation och beskriva vilka Web 2.0-tekniker som personerna kan behöva. En annan övning gick ut på att hitta nya tekniker och även skapa kombinationer (mashups).

img_3037.jpg
Övning i konstruktionsautomatisering.

Konstruktionsautomatisering

Konstruktionsautomatisering handlar om hur tidskrävande rutinarbete kan automatiseras för att spara tid och även säkerställa att produkten utvecklas för funktion, tillverkbarhet, underhållbarhet, etc. Under träffen fick deltagarna skapa en säljapplikation för fönster genom att först samla kunskap, formalisera kunskapen med hjälp av UML och MOKA-metodiken och slutligen implementera kunskapen i valfri IT applikation.

Relaterade länkar