Hoppa till innehållet

Mikael börjar vid KTH

Publicerad: 27 augusti 2010

2010-08: Mikael Nybacka har under augusti månad börjat sin nya tjänst vid KTH i Stockholm, hos Professor Annika Stensson Trigell (tidigare Tobias Larssons handledare), med ett forskningsfokus på fordonsdynamik. Vi tackar Mikael för de fina Luleå-åren och önskar honom lycka till i framtida forskning!

Du går vidare till en ny spännande tjänst vid KTH, vad kommer du att
arbeta med?
Vid KTH och fordonsdynamikgruppen har jag en tjänst för assisterande koordinering och kommunikationsledare av satsningen på tvärvetenskapliga forskningsplattformen transport samt forskning i fordonsdynamikgruppen. Började tjänsten den 16 augusti vid KTH och Fordonsdynamik med Professor Annika Stensson Trigell. Transport är ett av de fem strategiska områden på KTH där transportplattformen kommer agera som ett interface till samhället genom att kommunicera forskningsresultat och engagera samhället i att formulera framtida forskningsprojekt. Utöver transportplattformen är min plan är att fortsätta och bedriva forskning som stödjer testverksamheten, eller mer generellt fordonsvalidering med större vikt på fordonsdynamik.

Hur ser du på tiden vid LTU, har den förberett dig bra på dina kommande
arbetsuppgifter?
Tiden vid LTU har varit fantastisk, jag har lärt mig mycket, inte bara kring forskning men även andra områden vilket har förberett mig väl inför framtiden som utbildning, entreprenörskap, forskningsfinansiering, nätverkande och nydanande tankar kring organisationsutveckling och innovationsprocesser. Allt detta är viktigt inför framtiden och jag är helt övertygad att jag kommer ha nytta av allt i framtiden vid olika tidpunkter.

Vad ser du som de starkast positiva egenskaperna för LTU som lärosäte och
FPD som forskningsenhet?
Den entreprenörs- och  innovationssatsning som byggts upp på LTU ser jag som en stark positiv egenskap som jag hoppas ska kunna generera ett flertal nystartade företag och forskningsprojekt.
FPD har en stark drivkraft att utveckla inte bara sin forskning till nya höjder men även sin organisation och hur de bedriver sin forskning med företag, organisationer och inom LTU. Detta är något jag kommer att följa med spänning i framtiden.

Relaterade artiklar