Hoppa till innehållet
networkedinnovation-logo.jpg

Networked Innovation

Publicerad: 26 mars 2010

2010-03: Den 25 mars besökte Peter Törlind Holland för en workshop i projektet "Developing a designerly approach to networked innovation".
Platsen var DAF Museum i Eindhoven, en intressant och inspirerande mötesplats.

eindhoven3.jpg

Workshoppen

Mötet var ett utmärkt exempel på samarbete mellan akademi och industri, vi hade en mycket bra diskussion om aktuella frågor som rör nätverksinnovation  i företag. Vi disluterade även aktuell status i forskningsprojektet.

Efter presentationerna av de industriella partnerna stod det klart att öppen innovation nätverks innovation är svårt, mycket få metoder och riktlinjer  finns för att upprätta denna typ av partnerskap.

 Vi kan också konstatera att utvecklingen av PSS (Product Service Systems) sprider sig till andra områden, flera företag tog upp detta i sina presentationer.

Forskningsprojektet ligger mycket nära flera projekt  i Faste laboratoriet, frågor som behandlas i båda projekten är: mångfald, mäta teamets prestationer, kunskapsdelning i extended enterprise...

Fakta om projektet

Projektets namn är: "Developing a designerly approach to networked innovation" och är ett projekt innom IOP – research (Integrale Productcreatie en –Realisatie) i Holland.

Projektet syftar att undersöka de utmaningar som finns i nätverksinnovation i syfte att utveckla verktyg och metoder för att bättre ta tillvara potentialen i samarbete mellan organisationer. I dagens alltmer konkurrensutsatta marknader är innovation ett viktigt medel för långsiktig överlevnad. Det krävs en kombination av tekniska och marknadsmässig kunskap för samarbete över organisatoriska gränser.

Industriföretag: Design Initiatief, DAF Trucks, Philips Design, Driessen Aerospace, Friesland Campina, Volvo Aero Corporation, Indes, Sunidee och Insights International. Vilket är en bra mix av stora och små företag från en mycket varierande bakgrund. Alla har de ett intresse för design och innovation.

Akademiska partners: TU Delft, University of Rotterdam, De Haagse Hogeschool och Luleå tekniska universitet.