Hoppa till innehållet

Nytt projekt; Holografisk verifiering av produktdata – HOLOPRO

Publicerad: 20 januari 2010

2010-01: Avdelningarna för Funktionella produkter, Experimentell mekanik, samt Matematik har tillsammans fått medel för hypotestestning från VINNOVA.

SAMMANFATTNING

Hypotesen i detta projekt är att det är möjligt att utföra kvantitativ kontroll av fördefinierade produktegenskaper i en tillverkningscykel på under en sekund.
Idag sker i huvudsak all produktkontroll off-line vilket gör att flexibiliteten och tillgängligheten i en tillverkningsprocess är låg. Men normalt finns alla kritiska produktegenskaper lagrade på virtuell form som en CAE-modell tillsammans med dess toleranser. Flaskhalsen är att komma åt att kontrollera dem på ett rationellt och effektivt sätt. Holografi är en extremt känslig avbildningsmetod som har fått en renässans i och med de senaste årens utveckling inom fotonik och IT. Genom en snabb matchning av den holografiska bilden mot den virtuella CAE-modellen finns en stor potential till kontroll av kritiska produktdata i en tillverkningsprocess. Med detta projekt siktar vi in oss på det kritiska steget att överbygga gapet mellan den fysiska och den virtuella produktens geometri.