Hoppa till innehållet
Jonas presenterar behoven på en ny produkt

PIEp Kreativitet och Produktinnovation

Publicerad: 2 november 2010

Den 14-15 oktober var LTU värd för den första delen av PIEp doktorandkurs i Kreativitet och Produktinnovation. 12 förväntansfulla doktorander fick genomföra två dagars intensivt kursmoment med fokus på innovation och kreativitet.

piep_cpi10-002.jpg
Anna och Åsa värmer upp med Ingenjörs charader

Kreativa sessioner

Kursen inleddes med ett högt tempo där kursdeltagarna fick uppleva, diskutera och reflektera över olika moment i den kreativa processen. För att värma upp och inleda kursen på ett kul sätt inleddes med en gammal FPD favorit – Ingenjörs charader där deltagarna skulle kommunicera tex ”värmeledning från ett cirkulärt rör”

piep_cpi10-006.jpg
Alessandro beskriver sin bästa kreativa möte

Vad är kreativitet

Under de två dagarna reflekterade deltagarna över vad kreativitet och innovation. Varifrån kommer innovation och hur påverkar kultur, miljö och metoder den innovativa processen.

team1-video.jpg
Den inspelade sessionen (från fyra kameror)

Observation och analys av kreativa sessioner

Under dagarna genomförde vi även ett experiment i Designobservatoriet där två grupper fick genomföra en kreativ session för att skapa idéer. Momentet spelades sedan in och vi jämförde hur de olika grupperna jobbade med uppgiften.

ilike-iwish.jpg

Utvärdering

Kursen fick mycket bra kritik från de medverkande doktoranderna.

Jag gillar:

 • Att jag aldrig blev uttråkad
 • Kombination av praktiskt arbete, diskussion och reflektion. Det blir en dynamisk inlärningsprocess
 • Informationen är tydlig & maten är bra
 • Jag gillade den eklektiska gruppen.
 • De olika rumen, utrustningen och stolarna
 • Diskussionen har varit mycket intressant och lärorik.
 • Design Observatoriet
 • De tydliga nstruktionerna för kursen, uppgifter osv.

Syftet med kursen

 • Ge studenterna en djupare förståelse i kreativ konceptutveckling i tidiga faser inom teknisk produktutveckling.
 • Ge studenterna en djupare förståelse om kognitiva aspekter på innovation.
 • Studenterna kommer att kunna resonera om och reflektera över val av metoder och deras användning.
PIEp
Product Innovation Engineering Program är ett nationellt program som syftar till att stärka förmågan till innovativ produkt- och affärsutveckling.

Relaterade artiklar

Relaterade länkar