Hoppa till innehållet
Johan Holmqvist, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson
Johan Holmqvist, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson

Nytt koncept för erfarenhetsspridning

Publicerad: 9 april 2015

Bristande erfarenhetsspridning är sedan länge ett problem inom produktutveckling – men tack vare ny forskning vid universitetet kan kommunikationssvårigheterna snart vara lösta. Det med hjälp av ett helt unikt konversationskoncept bestående av 36 frågor.

– Genom min modell av riktade konversationer, eller samtal med tydlig avsändare och mottagare, hoppas jag att insikter och erfarenheter från det dagliga ingenjörsarbetet bättre kan tas tillvara och bli den konkurrensfördel som kunskapstillgångar trots allt är, säger Johan Holmqvist, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Uppfinner hjulet om och om igen

Det är i avhandlingen Conversation in Engineering Teams - Turning experiences into actions som Johan Holmqvist undersökt hur erfarenhetsspridning i produktutvecklandeorganisationer kan stödjas. Där konstaterar han att det finns utmaningar med existerande stöd som diskussionsforum och projektportaler.

– I dag kan vi inte fånga upp alla reflektioner och erfarenheter på ett bra sätt vilket gör att vi blir tvungna att uppfinna hjulet om och om igen, säger Johan Holmqvist.
För att råda bot på detta utvecklade han ett nytt koncept med 36 frågor speciellt utformade för erfarenhetsdelning.

– Frågorna relaterar till tre olika roller (ingenjör, expert och ledning) och är uppbyggda på samma sätt men frågorna är olika beroende på vilka roller som är i fokus. Alla konversationer har fyra delar, först ett beskrivande påstående, följt av en argumentationslinje som svarar mot en “hur”-fråga. Därefter är det viktigt reflektera över situationen och göra en tolkning samt slutligen ett förslag till rekommendation eller förbättring, berättar Johan Holmqvist som menar att hans modell övervinner erfarenhetsspridningens inneboende hinder.

Tydliga roller

– Svårigheterna uppkommer när du inte vet vem som kan tänkas läsa en rapport och att den i sig innehåller perspektiv och en kontext som inte kan tolkas utan förförståelse. Så genom att vara tydlig med vilka roller som försöker skapa delade erfarenheter och stödja detta genom riktade konversationer kan vi bättre fånga upp annars förlorade insikter.

Kontakt

Johan Lugnet

Lugnet, Johan - Universitetslektor

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491201