Hoppa till innehållet
Jacob Berglund är 24 år och kommer från Örebro. Han läser femte året Civilingenjör Industriell ekonomi. Tobias Henriksson är 24 år, kommer från höga kusten och pluggar sitt fjärde år på samma utbildning.

Studenter ökar innovationsklimat

Publicerad: 19 december 2013

Under åtta veckor har två toppstudenter från Civilingenjör Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet hjälpt Ericsson och Scania att öka sitt kreativa klimat genom att fungera som innovationspiloter i forsknings- och förändringsprogrammet PIEp.

– Det har varit extremt givande och positivt att få in dem. De såg saker som vi själva inte ser och kom in med en toolbox som vi normalt inte är vana vid att använda. Innovationspilotrena har verkligen bidragit till ett förbättrat arbetsklimat, säger Bernt Gustavsson, Head of Platform & Component Strategy vid Ericsson.

– Man kan säga att studenterna bidrog med en bra förstudie. Nu håller vi på att utvärdera idéerna för att se vilka vi kan föra in i den dagliga verksamheten, säger Sven-Eric Stenfors, Head of Materials Technology for Basic Engine på Scania.

Utbildning i praktiskt förändringsarbete

Inledningsvis utbildades studenterna i olika metoder som hjälpte dem att genomföra ett analysarbete på respektive företag. Genom intervjuer undersöktes allt ifrån den högsta ledningens styrning till möteskulturer i det nedersta ledet. Detta underlag skulle identifiera vad som begränsar kreativiteten och ge förslag på åtgärder som ökar företagets innovationsförmåga.

– Vi fick aldrig bli en del av lösningen eller förändringsarbetet. Vi skulle starta igång något som de sedan fick förvalta själva, säger Tobias Henriksson, innovationspilot på Ericsson.

Studenterna fick bland annat utbildning i hur man leder workshops, hur olika personligheter bör hanteras och hur man får dem att jobba ihop för att hitta innovativa lösningar på problem.

– Det tror jag kommer vara jätteanvändbart i framtiden, säger Jacob Berglund som arbetade på Scania.

Teorier testas i praktiken

LTU-studenterna jobbade nära ledningsgrupperna på Ericsson och Scania vilket gav dem ett bra perspektiv på hur detta kan fungera i praktiken.

– Inom Industriell ekonomi läser vi myckt om organisationslära och ledningsarbete. Det här blev en tillämpning av det, säger Jacob Berglund.

Tobias Henriksson berättar att utbildningen inom Industriell ekonomi har vässat hans presentationsteknik, något som han verkligen hade användning av i detta projekt.

– Man måste kunna presentera ett resultat, lägga fram det till flera typer av personer, få dem att förstå vad det handlar om ­ – för att de sedan ska kunna arbeta med lösningarna.