Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Studier av kreativitet med EEG och Eye tracking

Publicerad: 5 februari 2018

Alessandro Laspia utbytesstudent från universitetet i Turin har under okt-jan studerat kreativitet i DEPICT LAB. Han har undersökt skillnaden mellan divergent och konvergent tänkande.

I sitt examensarbete studerar Alessandro hur människan agerar vid två olika processer divergent och konvergent tänkande.

Divergerande tänkande innebär att man producerar flera eller alternativa svar från tillgänglig information. Resultatet är nya (innovativa) ideer och variabilitet.

Konvergent tänkande är däremot inriktat på att finna ett enda svar, genom logik och med tidigare känd kunskap. Resultatet är ett enda svar och ökad kunskap.

I studien har Alessandro skapat ett kontrollerat experiment där deltagarna har genomfört uppgifter som är både konvergenta och divergenta. Undet tiden har han registrerat ögonrörelser, EEG, GSR och ansiktsuttryck.

Divergent Thinking

Alessandro presenterde sitt examensarbete i Turin i April 2018.

Handledare LTU: Peter Törlind
Handledare Turin: Francesca Montagna