Hoppa till innehållet

Utbildning

Utbildning inom produktinnovation ges via kurser och program på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Fokus i undervisningen är produktutveckling och innovation inom maskinteknik, industriell design och industriell ekonomi.

Årsöversikt

Både grundutbildning och forskarutbildning följer en regelbunden process som kan visualiseras i PI årshjul.

PI Årshjul Foto: Peter Törlind