Hoppa till innehållet

Utmärkelse till innovationsforskare

Publicerad: 5 september 2017

Anna Karlsson, adjungerad universitetslektor och Peter Törlind, universitetslektor vid forskningsämnet produktinnovation vid Luleå tekniska universitet har fått utmärkelsen Distinguished Paper Award.

Anna Karlsson och Peter Törlind har fått pris för artikeln "Mitigating lack of knowledge: a study of ideas in innovative projects".

– Artikeln fokuserar på hur nya och innovativa idéer inte ska bli refuserade vilket ofta är fallet då de inehåller mer osäkerhet jämfört mer med traditionella ideér, säger Anna Karlsson.

I publikationen har Anna och Peter studerat ett antal utvecklingsprojekt som fått utmärkelser för sin innovationsgrad. 

– Vi beskriver hur olika typer av idéer har utvecklats över tiden, samt hur designteamet överbrygger bristen på kunskap hos de nya idéerna, säger Peter Törlind. 

International Journal of Design Creativity and Innovation publicerar artiklar som fokuserar på karaktären och potentialen i kreativitet och innovation inom designområdet. Att få utmärkelsen är prestigefullt eftersom endast två publikationer per år blir utvalda.