Hoppa till innehållet

Design for Fabrication

Publicerad: 18 november 2006

VINNOVA's program "Effektiv produktframtagning"

2002-2005

PROJEKTSAMMANFATTNING

Den konceptuella konstruktionsfasen är förmodligen den viktigaste fasen vid konstruktion då både funktion och kostnad för den slutliga produkten till stor del bestäms här. Genom att inse att konceptvalet också till stor del styr tillverkningsvillkoren är det kritiskt att även ta hänsyn till information gällande tillverkningsprocessen så tidigt så möjligt. Detta projekt har som mål att skapa en plattform för konceptuell konstruktion och härigenom ge möjlighet att ta hänsyn till tillverkningsegenskaper tidigt i processen. Plattformen ska vara den naturliga miljön där konstruktionsmetoder kan integreras. Huvudfokus är på att representera tillverkningsprocessen på en nivå där produkt- och livscykelkostnader kan göras tillgängliga för konceptutvecklingsteamet.

Konceptutvärdering av tillverkade strukturer och komponenter är en strategisk aktivitet för många tillverkande företag. Härmed är nyttan med den föreslagna utvecklingen synlig för ett antal företag inom svensk tillverkningsindustri. Utvecklingen av ett användarvänligt och robust verktyg för konstruktörer kommer att öka acceptansen och förändringsviljan i små och medelstora företag som annars inte använder avancerade metodiker och datorstöd för konstruktion och utveckling.

Ett jetmotorprojekt på internationellt nivå kommer att fungera som referensfall, och kommer att jämföras med dess ekvivalent inom fordonsindustrin. Demonstratormiljöer kommer att skapas på de medverkande företagen för att visa på de uppnådda effekterna.

PROJEKTINFORMATION

Projektledare FPD: Tobias Larsson
Personal FPD: Marcus Sandberg
Typ: Forskning
Forskningsområde: Funktionella Produkter
Kunskapsbaserad konstruktion
Kunskapsdrivet ingenjörsarbete
Produktutveckling
Applikationsområde: Flyg och rymd
Fordon
Tidsram: 2002-2005
Finansiering: 6 MSEK
Partners: VINNOVA
Volvo Aero AB
SAAB Automobile
Q-Company, Norge

Relaterade länkar