Hoppa till innehållet
Design för välbefinnande

Design för välbefinnande

Publicerad: 17 juli 2007

Innovationer för människor.

Design för välbefinnande ändrar fokus på produktutvecklingen från teknologidriven, via behovsdriven, till deltagande produktinnovation.

PROJEKTSAMMANFATTNING

Design för välbefinnande är ett initiativ som ämnar öka välbefinnandet hos personer med nedsatta motorik-, process- och kommunikationsfärdigheter genom att använda deras beskrivningar av behov i relation till hjälpmedel som en startpunkt för produktutveckling. Vi avser att kunna ge brukarna en mer aktiv roll i utvecklingen av de egna hjälpmedlen genom att låta personer från olika kompetensområden arbeta tillsammans med brukare i ett produktutvecklingsteam. Vi vill öka välbefinnandet för personer med funktionshinder och samtidigt utveckla produktutvecklingsmetodiken med hänsyn till brukarens roll i processen. Design för välbefinnande syftar till att gå från teknikstyrd utveckling, via behovsstyrd utveckling, till deltagande produktutveckling. Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt kan vi hantera hela utvecklingscykeln, från behovsförståelse till studier av färdig produkt i användning. Design för välbefinnande involverar studenter, forskare, intresseorganisationer, företag och brukare från Sverige, USA och Japan.

Summering:

  • Design av innovativa produkter för ökat välbefinnande
  • Skapande av framtiden för globalt samarbete
  • Utbildning av morgondagens produktdesigners

PROJEKTINFORMATION

Projektledare: Tobias Larsson 
Personal: -
Typ: Forskning / Utveckling / Utbildning
Forskningsområde: Behovsanalys
Needfinding
Produktutvecklingsmetodik
Undervisning
Applikationsområde: Hälsovård
Sjukvård
Design för alla
Tidsram: 2004-
Finansiering: -
Partners: Stanford University, Center for Design Research
Hosei University

Relaterade länkar