Hoppa till innehållet

NFFP4 - Erfarenhetsåterkoppling

Publicerad: 15 maj 2007

Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet NFFP
Projekt: V4103 Erfarenhetsåterkoppling

2007-2009

PROJEKTSAMMANFATTNING

Generellt är det centralt att kunna utnyttja erfarenhet i en verksamhet för att vara konkurrenskraftig. Att företag väljer en specialisering beror till viss del av att man anser att konkurrenskraften ökar genom att man erbjuder produkter och tjänster inom ett definierat område. En förutsättning är att erfarenhet från verksamheten fångas upp och återanvänds på ett konkurrenskraftigt sätt.

Tillämpningssituationen som är aktuell i innevarande projekt rör specifikt problemställningar som uppkommer vid fabrikation av flygmotorkomponenter. Detta ger en tydlig bild av vilka erfarenheter som behöver återkopplas, dels till ”uppströms” aktiviteter (läs Produktutveckling) och dels inför kommande produktion.

Syftet med projektet är att utveckla förmåga att utveckla fabricerade motorkomponenter genom att använda metod och systemstöd för att återkoppla erfarenhet från tillverkningsprocessen till utvecklingsprocessen (produkt-, och processdefinition). Experimentell verifiering förväntas säkerställa framtagna metoders tillämpbarhet.

PROJEKTINFORMATION

Projektledare FPD: Tobias Larsson
Personal FPD: Henrik Nergård
Typ: Forskning
Forskningsområde: Funktionella Produkter
Konstruktionsmetodik
Kunskapsdrivet ingenjörsarbete
Applikationsområde: Flyg och rymd
Tidsram: 2007-2009
Finansiering: 4 MSEK
Partners: VINNOVA
Volvo Aero AB

Relaterade länkar