Hoppa till innehållet

NeedInn - Behovsdriven produktutveckling inom e-hälsa

Publicerad: 16 november 2006

EU Regionala Programmet för Innovativa Åtgärder, RPIA

2005-2007

PROJEKTSAMMANFATTNING

Projektaktiviteterna syftar till att skapa en affärsdriven innovationsmiljö som fokuserar utvecklingen av behovsdrivna produkter och tjänster för en internationell marknad. Aktiviteterna ska stödja och främja delar av innovativa programmet som; ”Distanskonsultation” och ”Samarbete och informationsspridning” och då främst med delarna metodutveckling, kommersialisering, implementering och validering av projektresultat.

Projektet ingår i Prioriterade området Produktutveckling och är startat av Tobias Larsson.

PROJEKTINFORMATION

Projektledare: Tobias Larsson (2005-2006)
Madelene Larsson (2007)
Personal: Göran Eriksson
Jakob Nilsson
Jimmie Segerstedt
Typ: Forskning / Utveckling
Forskningsområde: Behovsanalys
E-hälsa
Needfinding
Produktutvecklingsmetodik
Applikationsområde: Hälsovård
Omvårdnad
Sjukvård
Tidsram: 2005-2007
Finansiering: 5.3 MSEK via EU/RPIA, LTU, Länsstyrelserna i Norrbotten och västerbotten, Skellefteå Kommun
Partners: Alkit Communications
EU
Luleå Kommun
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Västerbotten
Skellefteå Kommun

Relaterade dokument

Relaterade artiklar

Relaterade länkar

PUBLIKATIONER