Hoppa till innehållet

Participatory Product Innovation - P2I

Publicerad: 2 juli 2007

Skapande av framtidens forskning och högre utbildning inom produktutveckling tillsammans med Stanford University.

2007-2008

PROJEKTSAMMANFATTNING

Det övergripande målet med denna verksamhet är att minska den negativa inverkan som geografiskt avstånd för närvarande har inom produktutveckling, samt att ytterligare dra nytta av fördelarna med globalt och tvärvetenskapligt samarbete. Verksamheten bygger på en dynamisk samverkan mellan tre olika nivåer som är högst relevanta för utvecklingen av framtidens globala arbetssätt; produktutveckling, forskning och utbildning. Initiativet är fast förankrat i våra organisationers gemensamma intresse att stödja såväl lokala som globala utvecklingsteam och det bygger även vidare på aktuella erfarenheter gällande reformering av utbildningssystemen på våra respektive universitet – främst inom Stanfords kommande d.school och Luleås nya masterprogram inom Produktutveckling. Fastelaboratoriet  vid Luleå tekniska universitet kommer att vara oerhört viktigt för P²I-projektet eftersom dess fokus på produktutveckling är väldigt relevant i strävan att framgångsrikt bedriva global produktutveckling.

Projektet syftar till att:

  1. Utveckla processer för produktinnovation som är mer uppmärksamma på användarbehov och som ser användare som aktiva deltagare i utvecklingen av innovativa produkter.
  2. Utveckla globala forskningsprojekt där samarbetet förväntas leda till en bättre förståelse av hur den ökade globaliseringen påverkar produktutvecklingsarbetet inom industrin, samt hur man bättre kan stödja sådan global verksamhet med nya teknologier och metoder.
  3. Utveckla nya utbildningsramverk som är bättre anpassade till de behov och krav som globala produktutvecklingsföretag har och som är tätt knutna till målet att framgångsrikt föra samman produktutvecklingsteam över funktionella, kulturella och geografiska gränser.

PROJEKTINFORMATION

Projektledare: Andreas Larsson
Personal: Peter Törlind
Andreas Larsson
Mattias Bergström
Typ: Forskning / Utbildning
Forskningsområde: Produktutveckling
Behovsanalys
Teambaserad Innovation
Applikationsområde: Tillverkande industri
Tidsram: 2007-2008
Finansiering: Kempestiftelserna
Fastelaboratoriet (VINNOVA)
PIEp (VINNOVA)
Partners: Stanford University, Center for Design Research

Relaterade länkar