Hoppa till innehållet

ProViking THINK - Team för Heterogen Innovationskunskap

Publicerad: 27 juni 2008

Stiftelsen för Strategisk Forskning
Forskningsprogrammet ProViking

Functional Product Development

PROJEKTSAMMANFATTNING

Begreppet product-service systems (PSS), eller funktionella produkter, förutspås ha betydande påverkan för ett framtida hållbart samhälle. Ett PSS-synsätt kommer att förändra hur produkter och tjänster används, men också förändra tillvägagångssättet i utvecklingen, eftersom ansvaret för den fysiska produkten genom hela dess livscykel kvarstår hos företaget eller konsortiet som utvecklar PSS-lösningen.

I och med detta kan aktiviteterna med omkonstruktion, återanvändning och återvinning, utföras på ett totalt annorlunda sätt än i dag. I den här situationen blir kapaciteten att ständigt förbättra kundupplevt värde genom nya lösningar en viktig förmåga. Således står utvecklingsteam idag inför två stora utmaningar; dels ska de kunna hantera mer abstrakta kundbehov, dels ska de på ett effektivt sätt ständigt bidra till nya lösningar.

Det här projektets mål är att stödja PSS-utvecklingsteamets innovationsprocess genom att föreslå faciliterande metoder och verktyg. Specifikt fokus ligger på följande aspekter för att bidra till utvecklingen av en sammanhängande metodologi för team-baserad innovation:

  • Identifiering, analys och kommunikation av kundbehov samt modellering av värde
  • Tvärfunktionella team
  • Effektiv kunskapsdelning
  • Modellering och visualisering av lösningar baserat på ett kunskapslivscykel perspektiv
Projektet kommer att vara en gemensam prestation av industri- och akademirepresentanter. Det praktiska arbetet kommer att utföras i ett nära samarbete. I stort vägleds projektet av antagandet att – visualisering av affärs- och utvecklingsrelaterad kunskap samt snabba modellerings- och simuleringsmöjligheter i tidiga faser stödjer PSS-teamets förmåga att finna nya lösningar och genomföra hållbar utveckling.

Förutom ökad kunskap om strategier och tillvägagångssätt för team-baserad innovation kommer demonstratorer av verktyg och metoder vara ett resultat av projektarbetet.

PROJEKTINFORMATION

Projektledare: Tobias C. Larsson
Personal FPD: Åsa Ericson (Forskare)
Marco Bertoni (Forskare)
Pär Johansson (Doktorand)
Johan Wenngren (Doktorand)
Anna Karlsson (Industridoktorand Sandvik Coromant)
Peter Thor (Industridoktorand Volvo Aero)
Typ: Forskning
Forskningsområde: Funktionella Produkter
Kunskapsdrivet ingenjörsarbete
Teambaserad innovation
Applikationsområde: Tillverkande industri
Flyg & rymd
Tidsram: 2008-2011
Finansiering: 15 MSEK
Partners: Stiftelsen för Strategisk Forskning
Designtech
Eurostep
Sandvik Coromant
Volvo Aero AB

Relaterade artiklar

Relaterade länkar