Hoppa till innehållet

Produktutveckling - Prioriterat område

Publicerad: 16 november 2006

Strategic LTU project to develop and deliver strategy regarding the development of the Product Development area at LTU.

PROJEKTSAMMANFATTNING

Produktutveckling - från hårda produkter till attraktiva totalerbjudanden

Fokusområdet produktutveckling omfattar processer, metoder och arbetssätt som skapar värde för såväl kund som företag. Idag handlar produktutveckling både om att ta fram rena produkter, hårdvara och attraktiva totalerbjudanden till kunden. Istället för att utveckla och sälja flygplan säljer flygplanstillverkaren flygtimmar. För företagens utvecklingsavdelningar medför detta en ökad efterfrågan på nya verktyg och metoder för utveckling av s k funktionella produkter.

Projektet syftar till att öka externfinansieringen vid Luleå tekniska universitet genom att samla krafterna inom området produktutveckling för att på så sätt kunna verka som starkare forskargrupp.

PROJEKTINFORMATION

Projektledare LTU: Tobias Larsson
Personal LTU: -
Typ: Forskning / Utveckling
Forskningsområde: Produktutveckling
Applikationsområde: Fordon
Flyg och rymd
Tillverkande industri
Tidsram: 2006-
Finansiering: -
Partners: -

Relaterade länkar