Hoppa till innehållet

Redesigning Innovation

Publicerad: 8 september 2009

Finansierat av Kempestiftelserna.

PROJEKTSAMMANFATTNING

Projektet initierades av Dr. Andreas Larsson vid Avdelningen för Funktionella produkter vid LTU tillsammans med Prof. Larry Leifer vid Center for Design Research, Stanford University, och är ett direkt resultat av ett tidigare forskningsprojekt, även det finansierat av Kempestiftelserna (totalt 1,8 MSEK), som bedrevs mellan 1/7 2007 och 31/12 2008.

"Redesigning Innovation" handlar om ett förändrat synsätt på hur innovationer skapas. Existerande tillvägagångssätt för att stimulera och skapa innovationer inom en organisation följer främst ett process-orienterat tankesätt. Resonemanget lyder att så länge vi följer en kreativ process, såsom ‘design thinking’ och liknande modeller, kommer vi att uppnå innovativa resultat. Detta är möjligen sant, men bara om vi ser saken ur ett kortsiktigt perspektiv. Vårt grundargument är att långsiktig, hållbar innovationsförmåga inte kan skapas genom att följa en specifik innovationsprocess. Istället föreslår vi ett improvisationsparadigm som bygger på ‘miljöer’ (engelska: spaces) och ‘hjälpmedel’ (engelska: instruments) – miljöer som låter innovationsteam öppna sig för nya idéer, och hjälpmedel som stödjer teamets prestationsförmåga på ett effektivt sätt.

Projektet är nära knutet till två experimentmiljöer av världsklass; LTU Design Observatory (invigt i maj 2008 – samfinansierat av Kempestiftelserna och Knut & Alice Wallenbergs stiftelse) och Stanford Design Observatory (samfinansierat av Apple, Toshiba, Toyota, BMW, m fl. Sedan 1984).

Relaterade artiklar

PROJEKTINFORMATION

Projektledare FPD: Andreas Larsson
Personal FPD: Mattias Bergström
Malte Jung
Neeraj Sonalkar
Peter Törlind
Typ: Forskning
Forskningsområde: Distribuerat samarbete
Funktionella Produkter
Produktutveckling
Teambaserat samarbete
Applikationsområde: Alla produktutvecklande industrier
Tidsram: 2009-2010
Finansiering: 1 MSEK (Kempestiftelserna)
Partners: Stanford University, Center for Design Research