Hoppa till innehållet

SMaE - Sustainable Manufacturing and Engineering

Publicerad: 18 december 2014

Interreg IV Nord

PROJEKTSAMMANFATTNING

Projektets syfte är att förbättra små och medelstora tillverkande företags förmåga att aktivt
hantera och leda produktutveckling och därmed stärka konkurrenskraften i programområdet.
Projektets mål är stimulera SMEs kompetensutveckling genom att bidra med en plattform för
test och utvärdering av moderna processer, verktyg och metoder. Plattformen erbjuder
tillgång till projektets samlade kompetens inom produktutvecklingsmetodiker, modelleringsoch
simuleringsdemonstratorer, samt informations- och automationsteknologier.

 

PROJEKTINFORMATION

Projektledare: Henrik Nergård, Åsa Ericson
Personal: Johan Wenngren
Typ: Kunskapsspridning
   
Applikationsområde: SMF
Tidsram: 2012-2014
Finansiering: 853 032 €
Partners: Centria
Hogskolen i Narvik